Hulp gezocht voor nieuw onderzoek naar Amerikaanse verdachtenverhoren

We zijn op zoek naar onderzoeksassistenten om Amerikaanse verdachtenverhoren te transcriberen (en mogelijk te coderen). Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Onthullen van bewijs aan verdachten. We gaan 30 uur verhoren verzamelen en je kan zelf bepalen hoeveel werk je op je wil nemen, want je wordt betaald op basis van gewerkte uren. De verhoren zijn in het Engels en moeten in het Engels worden getranscribeerd, dus een uitstekend Engels taalniveau is vereist. We hebben hulp nodig in augustus en september.

Meer informatie kun je opvragen bij Marika via m.c.madfors@vu.nl.