Publicaties

Publicaties (van 2018 tot heden)

Rechtspsychologie
Strafrechtssysteem
Validiteit van verklaringen
Verhoren van getuigen en verdachten
Gezamenlijk herinneren
Bewijs
Opsporing
Geografisch profileren

 

Rechtspsychologie

2024

Keijser, J.W. de, Horselenberg, R., & Vredeveldt, A. (red.) (2024). Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Keijser, J.W. de, Horselenberg, R., Geven, L., Koppen, P.J. van & Jelicic, M. (2024). Klassieke experimenten in de rechtspsychologie [Classic experiments in legal psychology]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Vredeveldt, A., Horselenberg, R. & Keijser, J.W. de (2024). Over de rechtspsychologie [About legal psychology]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Landström, S., Granhag, P.A. & Koppen, P.J. van (2023). The future of forensic psychology: Core topics and emerging trends. London: Routledge.

2022

Koppen, P.J. van (2022). De ijzeren regels van goud bewijs: Over rechtspsychologie en een eerlijk strafproces [The iron rules of golden evidence: On legal psychology and a fair trial]. Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam.

2018

Koppen, P.J. van (2018). De vreemde ontvoering van Roel van Duijn [The weird kidnapping of Roel van Duijn]. Argus, 1(23), 6-8.

 

Strafrechtssysteem

2024

Doorn, J. van & Koppen, P.J. van (2024). Schuld toedelen [Determining guilt]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Drenk, D., Muckermann, V., Schoonmade, L., Holá, B. & Vredeveldt, A. (2024). The influence of culture on witness testimony: An interdisciplinary scoping review. Amsterdam Law Forum, in druk.

Koppen, P.J. van (2024). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Koppen, P.J. van, Keijser, J.W. de & Vredeveldt, A. (2024). De rechtspsycholoog als deskundige [The legal psychologist as an expert]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Koppen, P.J. van (2023). De strafjury en haar taak [The jury in criminal trials and its task]. Ars Aequi, 72, 119-127.

Koppen, P.J. van, Kemp, J.J. van der & Beijers, G.W. (2023). De Warnsveldse Pompmoord ofwel de Vier van Warnsveld [The Warnsveld Petrol Murder or the Warnsveld Four] (2e druk). Den Haag: Boom.

Nijsen, E., Bolhuis, M.P., De Zutter, A. & Koppen, P.J. van (2023) De Zwolse zwendel: Afpersing, doodslag of ongeluk [The Zwolle Scam: Extortion, manslaughter or accident]. Den Haag: Boom criminologie.

Oosterwechel, F. & Koppen, P.J. van (2023). Mister Big en de verdwijning van Patrick [Mister Big and the disappearance of Patrick]. Den Haag: Boom criminologie.

Zeldenrijk, E., Geelen, L., Baudert, L., De Zutter, A., Beijers, G., Veldhuizen, T.S. van & Koppen, P.J. van (2023) De dode in het dressoir: Afwezig bewijs in de Kasteelmoord [The corpse in the sideboard: On lacking evidence in the Canal Murder]. Den Haag: Boom criminologie.

2022

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2022). Accountability in legal decision-makingPsychiatry, Psychology and Law29345-363. https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1904452

Koppen, P.J. van (2022). Deskundigen van het openbaar ministerie zijn anders dan deskundigen van de verdediging [Prosecution experts are different from defence experts]. Nederlands Juristenblad, 97, 1386-1391.

Koppen, P.J. van (2022). Rafelranden van de rechtstaat: Over verhoren, herkennen en deskundigen [Frayed edges of the rule of law: On interrogations, identifications and expert witnesses]. De Psycholoog57(september), 10-20.

Koppen, P.J. van, Horselenberg, R. & Ebbekink, L.M. (2022). De fietser op de hei: Scenario’s en bewijs in de zaak tegen Jos B.  [The cyclist on the moor: Scenarios and evidence in the Jos B. Case]. Den Haag: Boom criminologie.

Vredeveldt, A., Rosmalen, E.A.J. van, Koppen, P.J. van, Dror, I.E. & Otgaar, H. (2022). Legal psychologists as experts: Guidelines for minimizing biasPsychology, Crime and Law. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2114476

2021

Mackor, A.R., Jellema, H. & Koppen, P.J. van (2021). Explanation-based approaches to reasoning about evidence and proof in criminal trials. In: B. Brożek, J. Hage & N.A. Vincent (red.), Law and mind: A survey of law and the cognitive sciences (pp. 431-469). Cambridge: Cambridge University Press.

Mackor, A.R. & Koppen, P.J. van (2021). The scenario theory about evidence in criminal law. In: C. Dahlman, A. Stein & G. Tuzet (red.), Philosophical foundations of evidence law. Oxford: Oxford University Press.

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2021). Test of the analysis of competing hypotheses in legal decision-making. Applied Cognitive Psychology, 35, 62-70. https://doi.org/10.1002/acp.3738

Teunissen, J., Nietzman, L., Kramer, J.-A., Verstrepen, P., Zwanenburg, M., Nieuwkamp, R., Zutter, A.W.E.A. de & Koppen, P.J. van (2021). Het dodelijke dienstwapen: Over bewijs van afvuren [A deadly service gun: On evidence of firing]. Den Haag: Boom Juridisch.

2020

Ernst, A., Besselink, L., Hagen, C. van, Kemp, J.J. van der & Koppen, P.J. van (2020). De actievoerder achterna: Over een snelle bekentenis en een late ontkenning [Chasing the activist: On a quick confession and a late denial]. Den Haag: Boom Juridisch.

Koppen. P.J. van & Mackor, A.R. (2020). A scenario-approach to the Simonshaven case. Topics in Cognitive Science, 12(4), 1132-1151. https://doi.org/10.1111/tops.12429 

Maegherman, E.F.L., Boer, M.M. de, Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2020). De onzichtbare steekpartij: Over strategische selectie van getuigenbewijs [The invisible stabbing: On strategic selection of witness evidence]. Den Haag: Boom Juridisch.

Rijnders, J., Dirksen, L., Splinters, R., Scheepers, J., Beijers, G., Kemp, J.J. van der & Koppen, P.J. van (2020). De Mokumse mokermoord: Bewijsproblemen met camera-opnames [The Amsterdam Sledge Murder: Evidence problems of CCTV recordings]. Den Haag: Boom Juridisch.

Vis, J., Akker, K. van den, Hoes, L., Simons, E., Kemp, J.J. van der & Koppen, P.J. van (2020). De dood van een politie-aspirant: Over interpretatie van sporen [The death of a police cadet: On interpretation of forensic traces]. Den Haag: Boom Juridisch.

2019

Beermann, M., Fransen, J., Korte, S. de, Luisa, Z., Nieuwendijk, S. van den, Ruiter, E., Veenstra, L., Winniczuk, M., Beijers, G., Vredeveldt, A. & Koppen, P.J. van (2019). De PlayStation-moorden: Over bewijs van medeplegen [The PlayStation murders: About evidence of complicity]. Den Haag: Boom Juridisch.

Crolla, F., Sijsling, H., Ykema, L., Grimberg, M., Ranzijn, N., Zutter, A. de & Koppen, P.J. van (2019). The creative carpenter: Biased presentation of evidence in a jury trial. Den Haag: Eleven.

Veldhuizen, T.S. van, Maegherman, E., & Horselenberg, R. (2019). Het verhaal gewogen: Kennis van strafrechters over het geheugen en het politieverhoor [Weighed the story: Knowledge of criminal judges on memory and the police interview]. Strafblad, 17(4), 58-63.

2018

Dobben, M.L. van, Verkuijlen, F., Jovanović, L., Stokhof, M.R., Borst, L.L.M., Schaik, Y. van, Thiel, M.A.H. van, Willemsen, M., Kemp, J.J. van der & Koppen, P.J. van (2018). De dansende dader: Veelzeggende experimenten [The dancing offender: Telling experiments]. Den Haag: Boom Juridisch.

Koppen, P.J. van & Horselenberg, R. (2018). Waarom er in België en Nederland geen rechterlijke dwalingen zijn [Why there are no miscarriages of justice in Belgium and the Netherlands]. Expertise en Recht, 2018, 276-281.

 

Validiteit van verklaringen

2024

De Zutter, A. (2024). Echte en valse aangiftes van verkrachting [True and false reports of rape]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Horselenberg, R. & Geven, L. (2024). Valse bekentenissen [False confessions]. Geijsen, K. & Horselenberg, R. (2024). Het verhoor van verdachten 2.0 [Interviewing suspects 2.0]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Vredeveldt, A., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2024). Fundamenten van herkennen [Fundamentals of identification]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Bruïne, G. de, Vredeveldt, A. & Koppen, P.J. van (2023) Culture and credibility: The assessment of asylum seekers’ statementsPsychology, Crime and Law. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1068316X.2023.2279328

2022

Skrifvars, J., Sui, V., Antfolk, J., Veldhuizen, T. van & Korman, J. (2022). Psychological assumptions underlying credibility assessments in Finnish asylum determinations. Nordic Psychology, 76(1), 55-77. https://doi.org/10.1080/19012276.2022.2145986

Vredeveldt, A., & Bruïne, G. de (2022). Not universally sinful: Cultural aspects of memory sins. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 11(4), 465–470. https://doi.org/10.1037/mac0000089

2021

Otgaar, H., Horselenberg, R., Rassin, E., Wessel, I., Jelicic, M., Vredeveldt, A., & Koppen, P.J. van. (2021). De wetenschap achter verdrongen en valse herinneringen. [The science behind repressed and false memories.] De Psycholoog.

2020

Anakwah, N., Horselenberg, R., Hope, L., Amankwah-Poku, M. & Koppen, P.J. van (2020). Cross-cultural differences in eyewitness memory reports. Applied Cognitive Psychology, 34, 504-515. https://doi.org/10.1002/acp.3637 

Anakwah, N., Horselenberg, R., Hope, L., Amankwah-Poku, M. & Koppen, P.J. van (2020). The acculturation effect and eyewitness memory reports among sub-Saharan African migrants. Legal and Criminological Psychology, 25, 237-256. https://doi.org/10.1111/lcrp.12179

Saraiva, R.B., Boeijen, I. van, Hope, L., Horselenberg, R., Sauerland, M. & Koppen, P.J. van (2020). Eyewitness metamemory predicts identification performance in biased and unbiased lineups. Legal and Criminological Psychology, 25, 111-132. https://doi.org/10.1111/lcrp.12166 

Saraiva, R.B., Hope, L., Horselenberg, R., Ost, J., Sauer, J. & Koppen, P.J. van (2020) Using metamemory measures and memory tests to estimate eyewitness free recall performance. Memory, 28, 94-106. https://doi.org/10.1080/09658211.2019.1688835

2019

Saraiva, R.B, Boeijen, I. van, Hope, L., Horselenberg, R., Sauerland, M. & Koppen, P.J. van (2019). Development and validation of the Eyewitness Metamemory Scale (EMS). Applied Cognitive Psychology, 33, 964-973. https://doi.org/10.1002/acp.3588

Shaw, J., & Vredeveldt, A. (2019). The recovered memory debate continues in Europe: Evidence from the UK, the Netherlands, France, and Germany. Clinical Psychological Science, 7, 27-28. https://doi.org/10.1177/21677026188036

2018

Bruïne, G. de, Vredeveldt, A., & Koppen, P.J. van (2018). Cross-cultural differences in object recognition: Comparing asylum seekers from sub-Saharan Africa and a matched Western European control group. Applied Cognitive Psychology, 32, 463-473. https://doi.org/10.1002/acp.3419

Vredeveldt, A., Charman, S.D., Blanken, A. den & Hooydonk, M. (2018). Effects of cannabis on eyewitness memory: A field study. Applied Cognitive Psychology, 32, 420-428. https://doi.org/10.1002/acp.3414

Zutter, A.W.E.A. de, Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2018). Motives for filing a false allegation of rape. Archives of Sexual Behavior, 47, 457-464. https://doi.org/10.1007/s10508-017-0951-3

 

Verhoor van getuigen en verdachten

2024

Geijsen, K. & Horselenberg, R. (2024). Het verhoor van verdachten 2.0 [Interviewing suspects 2.0]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Horselenberg, R. & Vredeveldt, A. (2024). Het verhoren van een getuige [Interviewing a witness]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Horselenberg, R., Vredeveldt, A., Sleen, J. van der & Erens, B. (2024). Het verhoren van een kind [Interviewing a child]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Oleszkiewicz, S., Atkinson, D.J., Kleinman, S. & Meissner, C.A. (2024). Building trust to enhance elicitation. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 37(2), 666-687. https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2255507

Veldhuizen, T. van, Bruïne, G. de & Vredeveldt, A. (2024). Het interculturele verhoor [The cross-cultural interview]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Vredeveldt, A. & Zee, S. van der (2024). Het verband tussen consistentie en deceptie [The relationship between consistency and deception]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Oleszkiewicz, S., Madfors, M., Jones, M., & Vredeveldt, A. (2023). Proximity-based evidence disclosure: An operational purpose for disclosing evidence in investigative interviews. Psychology, Public Policy, and Law, 29(3), 302-319. https://doi.org/10.1037/mac0000089

Veldhuizen, T. van (2023). Fact-finding in asylum cases. In S. Landström, P.A. Granhag & P.J. van Koppen (eds.), The future of forensic psychology: Core topics and emerging trends. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003308546-19

Vredeveldt, A., & Given-Wilson, Z., & Memon, A. (2023). Culture, trauma, and memory in investigative interviews. Psychology, Crime, & Law. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1068316X.2023.2209262

2022

Adams-Quackenbush, N.M., Horselenberg, R., Vrij, A., Satchell, L.P. & Koppen, P.J. van (2022). Articulating guilt? The influence of guilt presumption on interviewer question phrasing and word abstraction. Current Psychology, 41, 2139–2151. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00726-z 

Hope, L., Anakwah, N., Antfolk, J., Brucacher, S.P., Flowe, H., Gabberts, F., Giebels, E., Kanja, W., Korkman, J., Kyo, A., Naka, M., Otgaar, H., Powell, M.B., Selim, H., Skrifvars, J., Kwasi sorkpah, I., Sowatey, E.A., Steele, L.C., Stevens, L., Sumampouw, N.E.J., Taylor, P.J., Trevino-Range;, J., Veldhuizen, T.S. van, Wang, J., Wells, S. (2022). Urgent issues and prospects at the intersection of culture, memory, and witness interviews: Exploring the challenges for research and practice. Legal and Criminological Psychology, 27(1), 1-31. https://doi.org/10.1111/lcrp.12202

Kask, K., Groznov, N. & Veldhuizen, T. van (2022). A vignette study of novices’ interviewing skills of asylum seekers. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 20(1), 63-79. https://doi.org/10.1002/jip.1607

Skrifvars, J., Antfolk, J., Veldhuizen, T. van, Sui, V., & Korkman, J. (2022). Eliciting information in official Finnish asylum interviews. Applied Cognitive Psychology, 36(3), 508-519. https://doi.org/10.1002/acp.3936

Vredeveldt, A. & Tredoux, C.G. (2022). Composite communication: How dissemination of facial composites in the media affects police investigations. Memory, Mind & Media, 1, e10, 1-16 (Inaugural Collection). https://doi.org/10.1017/mem.2022.4

2021

Brimbal, L., Meissner, C.A., Kleinman, S.M., Phillips, E.L., Atkinson, D.J., Dianiska, R.E., Rothweiler, J.N., Oleszkiewicz, S., & Jones, M.S. (2021). Evaluating the benefits of a rapport-based approach to investigative interviews: A training study with law enforcement investigators. Law and Human Behavior, 45(1), 55-67. https://doi.org/10.1037/lhb0000437

Odinot, G., Rosmalen, E.A.J. van, & Vredeveldt, A. (2021). Eyewitness testimony. In J. M. Brown & M. A. H. Horvath (Eds.), Cambridge Handbook of Forensic Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108848916.023

Oleszkiewicz, S., & Watson, S. J. (2021). A meta-analytics review of the timing for disclosing evidence when interviewing suspects. Applied Cognitive Psychology, 35(2), 342-359. https://doi.org/10.1002/acp.3767

2020

De La Fuente Vilar, A., Horselenberg, R., Strömwall, L.A., Landström, S., Hope, L. & Koppen, P.J. van (2020) Effects of cooperation on information disclosure in mock-witness interviews. Legal and Criminological Psychology, 25, 133-149. https://doi.org/10.1111/lcrp.12167

Brimbal, L., Kleinman, S.M., Oleszkiewicz, S., & Meissner, C.A. (2020). Developing rapport and trust in the interrogative context: An empirically-supported and ethical alternative to customary interrogation practices. In book: Interrogation and torture: Research on efficacy and its integration with morality and legality. Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190097523.003.0006 

Oleszkiewicz, S., & Granhag, P.A. (2020). Establishing cooperation and eliciting information: Semi-cooperative sources’ affective resistance and cognitive strategies. In book: Handbook of legal and investigative psychology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429326530-18

Rantamäki, S., Antfolk, J., Granhag, P.A., Santtila, P., & Oleszkiewicz, S. (2020). Eliciting Intelligence from sources informed about counter-interrogation strategies: An experimental study on the Scharff TechniqueJournal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 17(2), 191-211. https://doi.org/10.1002/jip.1542

Skrifvars, J., Korkman, J., Sui, V., Veldhuizen, T. van, & Antfolk, J. (2020). An analysis of question style and type in official Finnish asylum interview transcripts. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 17(3), 333-348. https://doi.org/10.1002/jip.1557

2019

Adams-Quackenbush, N.M., Horselenberg, R., Hubert, J., Vrij, A. & Koppen, P.J. van (2019). Interview expectancies: Awareness of potential biases influences behaviour in interviewees. Psychiatry, Psychology and Law, 26, 150-166. https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1485522

Adams-Quackenbush, N.M.,  Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2019). Where bias begins: A snapshot of police officers’ beliefs about the investigative interview with suspects. Journal of Police and Criminal Psychology, 34, 373-380. https://doi.org/10.1007/s11896-018-9301-1.

Adams-Quackenbush, N.M., Horselenberg, R., Tomas, F. & Koppen, P.J. van (2019). Detecting guilt-presumption in a police-suspect interview: An evaluation of the questions in a murder case. Investigative Interviewing: Research and Practice, 10, 37-60. https://iiirg.org/wp-content/uploads/2021/02/II-RP-Volume-10-Issue-1-Adams-Quackenbush-et-al.pdf 

Granhag, P.A., Oleszkiewicz, S., Sakrisvold, M.L., & Kleinman, S.M. (2019). The Scharff technique: Training military intelligence officers to elicit information from small cells of sourcesPsychology, Crime, and Law, 26(5), 438-460. https://doi.org/10.1080/1068316X.2019.1669600

2018

Veldhuizen, T.S. van, Maas, R.P.A.E., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2018). Establishing origin: Analysing questions in asylum interviews. Psychiatry, Psychology and Law, 25, 283-302. https://doi.org/10.1080/13218719.2017.1376607

 

Gezamenlijk herinneren

2019

Vredeveldt, A. (2019). Getuigenverhoor bij de rechter-commissaris: De invloed van overleg tussen getuigen [Eyewitness interviews by the investigative judge: The influence of discussion between witnesses]. Nederlands Juristenblad, 2, 119-122.

Vredeveldt, A., Deuren, S. van, & Koppen, P.J. van (2019). Remembering with a stranger: Comparing acquainted and unacquainted pairs in collaborative eyewitness interviews. Memory, 27, 1390-1403. https://doi.org/10.1080/09658211.2019.1662052

2018

Vredeveldt, A. & Koppen, P.J. van (2018). Recounting a common experience: On the effectiveness of instructing eyewitness pairs. Frontiers in Psychology, 9, 284. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00284

Vredeveldt, A., Kesteloo, L. & Koppen, P.J. van (2018). Writing alone or together: Police officers’ collaborative reports of an incident. Criminal Justice and Behavior, 45(7), 1071–1092. https://doi.org/10.1177/0093854818771721

 

Bewijs

2024

De Beuf, T.L.F. & Koppen, P.J. van (2024). Het testen van Thijs: Een gevalsstudie van forensisch psychologisch testgebruik [Testing Thijs: A case study of the use of tests in forensic psychology]. De Psycholoog, 58, 10-25.

Horselenberg, R., Koppen, P.J. van & Vredeveldt, A. (2024). Herkenningsprocedures [Identification procedures]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Keijser, J.W. de & Koppen, P.J. van (2024). De waarde van bewijs [The value of evidence]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Gemert, M.J.C. van, Zwinderman, A.H., Koppen, P.J. van, Martino Neumann, H.A. & Vlaming, M. (2023). Child abuse, misdiagnosed by an expertise center. Part II: Misuse of Bayes’ TheoremChildren, 10843. https://doi.org/10.3390/children10050843

Vlaming, M., Sauer, P.J.J., Janssen, E.P.F., Koppen, P.J. van, Bruijninckx, C.M.A., Akkerman Zaalberg-van Zelst, M.W.M.,  Martino Neumann, H.A. & Gemert, M.J.C. van (2023). Child abuse, misdiagnosed by an expertise center. Part I: Medico-social aspectsChildren, 10963. https://doi.org/10.3390/children10060963

2022

Koppen, P.J. van (2022). De som van alle bewijs: Scenario’s in strafzaken [The sum of all evidence: Scenarios in criminal cases]Amsterdam: De Kring.

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2022). Law and order effects: On cognitive dissonance and belief perseverance. Psychiatry, Psychology and Law, 22(1), 33-52. https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1855268

Nieuwkamp, R., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2023). You don’t know: Knowledge as supportive alibi evidencePsychiatry, Psychology and Law, 30, 695-712. https://doi.org/10.1080/13218719.2022.2116608

2021

Boer, M.M. de, Wiznitzer, S.N.P. & Koppen, P.J. van (2021). Foreign DNA in cosmetic gel nails. Forensic Science International, 319, 110677. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110677

Kesteloo, L., & Vredeveldt, A. (2021). Bodycambeelden als controlemiddel in de strafrechtspraktijk [Body-worn camera footage as a monitoring tool in the practice of criminal law]. Nederlands Juristenblad, 13, 966-973.

Vredeveldt, A., Kesteloo, L., & Hildebrandt, A. (2021). To watch or not to watch: When reviewing body-worn camera footage improves police reports. Law and Human Behavior. http://doi.org/10.1037/lhb0000462

2020

Vredeveldt, A., Kesteloo, L. & Hildebrandt, A. (2020). De rol van bodycambeelden in de opsporing en bewijsvoering. Politiewetenschap, 119, 1-85.

2019

Koppen, P.J. van & Horselenberg, R. (2019). Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber [A concise Netflix guide for the evidence afficionado]. Expertise en Recht, 2019, 79-86.

Nieuwkamp, R., Horselenberg, R. & Koppen, P.J. van (2019). True and false alibis among prisoners and its detection by police officers. Psychiatry, Psychology and Law25, 902-921. https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1482570

 

Opsporing

2024

Eeden, C.A.J. van den, Gruijter, M. & Poot, C.J. de (2024). Psychologische invloeden op forensisch-technisch onderzoek [Psychological influences on forensic investigations]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

Vredeveldt, A. & Koppen, P.J. van (2024). De rol van compo’s in het opsporingsonderzoek [The role of compositions in police investigations]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2023

Tredoux, C.G., Frowd, C.D., Vredeveldt, A., & Scott, K. (2023). Construction of facial composites from eyewitness memory. In L. Shapiro & P.M. Rea (Eds.), Biomedical visualisation: Volume 13 – The art, philosophy and science of observation and imaging. Cham: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-13021-2_8

2022

Kemp, J.J. van der (2022). Zoeken naar zedendaders: Over gegevensbestanden, criminologisch onderzoek en opsporingsstrategieën [Searching for sex offenders: About using datasets, criminological research and investigative strategies]. In S. De Kimpe, J. Janssen, P. Struyf & J. Winter (eds.), Zedenzaken [Vice cases]. Antwerpen: Gompel & Svacina.

2021

Eeden, C.A.J. van den, Berkel, J.J. van, Lankhaar, C.C., & Poot, C.J. de (2021). Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit [Investigating, prosecuting and obstructing cybercrime]. WODC.

2020

Nortje, A., Tredoux, C. G., & Vredeveldt, A.(2020). Eyewitness identification of multiple perpetrators. South African Journal of Criminal Justice, 33(2), 348-381.

Sporer, S. L., Tredoux, C. G., Vredeveldt, A., Kempen, K., & Nortje, A. (2020). Does exposure to facial composites damage eyewitness memory? A comprehensive review. Applied Cognitive Psychology, 34, 1166-1179. http://doi.org/10.1002/acp.3705

Tredoux, C. G., Sporer, S. L.,Vredeveldt, A., Kempen, K., & Nortje, A. (2020). Does constructing a facial composite affect eyewitness memory? A research synthesis and meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, Advance online publicationhttp://doi.org/10.1007/s11292-020-09432-z

2019

Koppen, P.J. van, Kemp, J.J. van der & Wijkman, M.D.S. (2019). Rapporteren over activiteiten op de plaats delict: Over de keuze tussen daders [Reporting on activities at the crime scene: About the choice between offenders]. Expertise en Recht, 2019, 96-104.

Pike, G.E., Brace, N.A., Turner, J., & Vredeveldt, A. (2019). The effect of facial composite construction on eyewitness identification accuracy in an ecologically valid paradigm. Criminal Justice and Behavior, 46, 319-336. https://doi.org/10.1177/0093854818811376

Pike, G.E., Brace, N.A., Turner, J., Ness, H. & Vredeveldt, A. (2019). Advances in facial composite technology, utilizing holistic construction, do not lead to an increase in eyewitness misidentifications compared to older feature-based systems. Frontiers in Psychology, 10, 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01962

2018

Eeden, C.A.J. van den, Ost, J., Poot, C.J. de & Koppen, P.J. van (2018). Solving the puzzle: The effects of contextual information and feedback on the interpretation of a crime scene. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 15, 109-123. https://doi.org/10.1002/jip.1494

Koppen, P.J. van & Horselenberg, R. (2018). Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big [Of play-acting police officers and ignorant suspects who confess to Mr. Big]. Strafblad.

 

Geografisch profileren

2024

Kemp, J.J. van der & Koppen, P.J. van (2024). Profilering in de opsporing [Profiling in investigations]. In J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & A. Vredeveldt (red.), Tussen wet en wetenschap: De psychologie van het recht [Between law and science: The psychology of law]. Den Haag: Boom juridisch.

2022

Kemp, J.J. van der (2021). The modus via of sex offenders and the use of geographical offender profiling in sex crime cases. In Deslauriers-Varin, N. & Bennell, C. (eds.), Criminal investigations of sexual offenses: Techniques and challenges. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79968-7_4