Onderzoek

De leden van het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology doen onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen binnen de rechtspsychologie.


Onthullen van bewijs aan verdachten

Dit onderzoeksproject over het onthullen van bewijs tijdens verdachtenverhoren tracht meer dan 15 jaar aan onderzoek in de praktijk te brengen. Deze poging wordt gesteund door een samenwerking met de lokale politie in de VS. Het project wordt gefinancierd door de High-Value Detainee Interrogation Group van de FBI. Politieagenten worden vrijwel nooit getraind in hoe […]

Interculturele Getuigenverklaringen

Het onderzoeksproject Interculturele Getuigenverklaringen is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP) en het Center for International Criminal Justice (CICJ). Het wordt gefinancierd door een ERC Starting Grant toegekend aan Annelies Vredeveldt. Politieverhoorders, rechters en asielambtenaren verhoren vaak ooggetuigen uit andere culturen. Onderzoek richt zich echter vrijwel uitsluitend op Westerse getuigenverklaringen. In […]

Rechtspsychologische Deskundigen

Het project Rechtspsychologische Deskundigen richt zich op gerechtelijke rapportages door rechtspsychologen. Het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) staat sinds mei 2017 open voor rechtspsychologen. Peter van Koppen was destijds lid van het College van het NRGD en Annelies Vredeveldt was lid van de Normstellingsadviescommissie die de richtlijnen en toetsingcriteria voor het deskundigheidsgebied Rechtspsychologie opstelde. Vredeveldt is thans ook […]

Validiteit van Verklaringen

In het project Validiteit van Verklaringen onderzoeken leden van het lab hoe kan worden vastgesteld tot op welke hoogte de verklaringen van getuigen, slachtoffers en verdachten overeen komen met wat er werkelijk is gebeurd. In zijn promotieonderzoek onderzocht André de Zutter, begeleid door Robert Horselenberg en Peter van Koppen, de validiteit van aangiftes van verkrachting. […]

Gezamenlijk Getuigenverhoor

In het onderzoeksproject Gezamenlijk Getuigenverhoor, gefinancierd door de Society in Science in Zwitserland, onderzoeken dr. Annelies Vredeveldt en prof.dr. Peter van Koppen wat er gebeurt wanneer getuigen zich samen een incident proberen te herinneren. In de rechtspsychologische literatuur wordt het geheugen van ooggetuigen vaak bestempeld als onbetrouwbaar en beïnvloedbaar. Bovendien richt onderzoek naar overleg tussen […]

Geografische Daderprofilering

In het project Geografische Daderprofilering onderzoeken ALLP-leden hoe daders locaties selecteren om misdrijven te plegen, hoe zij zich van en naar het plaats delict bewegen, en welke geografische patronen kunnen worden onderscheiden in de criminele carrières van daders. Jasper van der Kemp bestudeerde in zijn promotieonderzoek, begeleid door Peter van Koppen en Henk Elffers, de zogenaamde modus […]

Bodycams

In het onderzoeksproject Bodycams, gefinancierd door het Programma Politie & Wetenschap, onderzoeken rechtspsycholoog dr. Annelies Vredeveldt en strafjurist mr. Linda Kesteloo de invloed van bodycams op de bewijsvoering in strafzaken. Daarbij worden zij bijgestaan door onderzoekers Alieke Hildebrandt, Renske van der Steen en Dewi Hollander. Het gebruik van bodycams (kleine draagbare camera’s) voor politieagenten maakt een […]