Rechtspsychologische Deskundigen

Het project Rechtspsychologische Deskundigen richt zich op gerechtelijke rapportages door rechtspsychologen. Het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) staat sinds mei 2017 open voor rechtspsychologen. Peter van Koppen was destijds lid van het College van het NRGD en Annelies Vredeveldt was lid van de Normstellingsadviescommissie die de richtlijnen en toetsingcriteria voor het deskundigheidsgebied Rechtspsychologie opstelde. Vredeveldt is thans ook lid van de Toetsingsadviescommissie die aanvragen voor inschrijving als rechtpsycholoog in het register beoordeelt.

De openstelling van het register voor rechtspsychologen gaf voor ALLP-leden aanleiding om kritisch na te denken over hoe een rechtpsychologisch deskundigenrapport eruit zou moeten zien. In februari 2017 organiseerden zij een bijeenkomst voor rechtspsychologen om richtlijnen voor dergelijke rapportages te bespreken. Die bijeenkomst resulteerde in een publicatie in het vakblad Expertise & Recht waarin de Richtlijn Rechtspsychologische Rapportages wordt voorgesteld.

Samen met collega’s en studenten van de Universiteit Maastricht zijn ALLP-leden momenteel bezig met onderzoek naar hoe rechtspsychologische deskundigenrapporten in Nederland en het buitenland eruit zien en in welke mate zij voldoen aan de voorgestelde richtlijn. In toekomstig onderzoek hopen wij ook experimenteel te onderzoeken of kennis van de richtlijn de kwaliteit van rechtspsychologische rapportages verbetert.