Medewerkers

Leden

Peter van Koppen
Annelies Vredeveldt
Jasper van der Kemp
Miriam Wijkman
André De Zutter

Fellows

Guillaume Beijers
Robert Horselenberg
Linda Kesteloo

Junior Fellows

Lex Borst
Alieke Hildebrandt
Lisa Bosman

 

Leden

 

Peter van Koppen

Prof.dr. Peter J. van Koppen is psycholoog en sinds 2003 hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde psychologie in Groningen (doc.psych. 1978; persoonlijkheidspsychologie en psychometrie) en rechten in Groningen en Amsterdam (kand.jur. 1977). Hij promoveerde in 1984 in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Koppen is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij is co-editor van het internationale tijdschrift Psychology, Crime, and Law (vanaf 1992). Hij is Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar (1986-1987 en 1990-1991). Hij was van 2010 tot 2018 lid van het College gerechtelijk deskundigen dat het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen bestiert. Samen met D.J. Hessing nam hij het initiatief tot de opleidingen Criminologie aan de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is Past-President van de European Association for Psychology and Law.

Zijn wetenschappelijke publicaties bestaan uit ongeveer 40 boeken, 120 hoofdstukken en 150 artikelen. Voor Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen (2011) ontving hij de tweejaarlijkse publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Daarna publiceerde hij Gerede twijfel: Over bewijs in strafzaken (2013) en Routes van het Recht: Over de rechtspsychologie (2017, met Jan W. de Keijser, Robert Horselenberg en Marco Jelicic). In 2014 kreeg hij de Tom Williamson Award for life time achievement van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG). In 2016 kreeg hij de Lifetime Achievement Award of the European Association of Psychology and Law (EAPL).

 

Annelies Vredeveldt

Dr. Annelies Vredeveldt is rechtspsycholoog aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze studeerde in 2007 summa cum laude af in de sociale wetenschappen aan het University College Utrecht en ontving de University College Alumni Association Award voor sociale betrokkenheid en academische excellentie. Vervolgens behaalde ze in 2008 aan de Universiteit Maastricht haar masterdiploma in de rechtspsychologie, waar ze de Top 3% award ontving. Ze promoveerde in 2011 aan de Universiteit van York in Engeland op een onderzoek naar het verbeteren van het geheugen van ooggetuigen. Voor haar proefschrift ontving ze zowel de American Psychology-Law Society Dissertation Award (eerste plaats) als de Britse Social Psychology Section PhD Award.

Vredeveldt is deskundig op het gebied van geheugen in de juridische context. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op getuigenverklaringen, het verhoor van verdachten en getuigen, verslaglegging door de politie, interculturele verklaringen, gezichtsherkenning en leugendetectie. Voor haar onderzoek ontving zij financiering van verschillende bronnen, waaronder een prestigieuze Zwitserse Branco Weiss Fellowship, de Amerikaanse High-Value Detainee Interrogation Group en het Nederlandse Programma Politie en Wetenschap. Ze publiceerde vijftien wetenschappelijke artikelen, vier boeken en zes hoofdstukken over rechtspsychologische onderwerpen. Haar werk is veelvuldig onder de aandacht geweest in buitenlandse en Nederlandse media, waaronder The Wall Street Journal, Psychology Today, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Elsevier en NOS.

Vredeveldt treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige in strafzaken. Ze was lid van de Normstellingsadviescommissie van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) inzake het vakgebied rechtspsychologie en is thans lid van de Toetsingsadviescommissie van de NRGD. Ze is ook vakcoördinator van het Project Gerede Twijfel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarin groepen studenten het bewijs in afgesloten strafzaken onderzoeken.

 

Jasper van der Kemp
Dr. Jasper J. van der Kemp is rechtspsycholoog en opsporingscriminoloog. Sinds 2006 is hij werkzaam bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van der Kemp is coördinator van de Minor Forensische Criminologie, lid van de mastercommissie Criminologie en initiator van een leergang Geografische Misdaadanalyse voor politie-analisten. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift getiteld Modus Via, verfijning van geografische daderprofilering.

Zowel de expertise als de onderwijsactiviteiten van Van der Kemp liggen op het terrein van gedragskundige rechercheadvisering, recherchestrategieën in de opsporing en beslissingen in opsporingsonderzoek. Zo was hij projectcoördinator van het Beter Opsporen met het Lab op Zak project; een onderzoeksproject naar beslissingen bij het plaats delictonderzoek. Van der Kemp is founding member van het Crime Linkage International Network (C-Link), een internationaal academic-practitioner samenwerkingsverband voor onderzoek naar gedragsmatige koppeling van delicten. Hij is onderzoeker/begeleider van Project Gerede Twijfel en Cold Cases en deed daarmee ruime ervaring op in het analyseren van politie- en strafdossiers. Van der Kemp wordt geconsulteerd door de politie voor het maken van geografische analyses in opsporingsonderzoeken (zowel in lopende zaken als in cold cases, onder andere om te adviseren over de inzet van DNA-verwantschapsonderzoek) of voor het bepalen van politiestrategieën en het analyseren van scenario’s.

 

Miriam Wijkman
Dr. mr. Miriam D.S. Wijkman is criminoloog. Zij studeerde Rechten aan de VU in Amsterdam (2005, 2 afstudeerrichtingen: Privaatrecht en Criminologie) waarna zij als junior onderzoeker ging werken bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In 2007 is zij als docent-onderzoeker bij de afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam komen werken. Zij studeerde verder psychologie aan de VU in Amsterdam (2012, Ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 2014 in de Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar proefschrift heeft zij de typologieën en criminele carrières van volwassen en jeugdige vrouwelijke zedendelinquenten bestudeerd. Sinds 2015 werkt zij als universitair docent en richt haar onderzoek zich op daderprofielen van (vrouwelijke) zedendelinquenten, mensenhandel en georganiseerde criminaliteit. Haar werk is regelmatig aan bod gekomen in Nederlandse media waaronder NRC, de Volkskrant en NOS.

Zij is opleidingscoördinator van de Bachelor en Master Criminologie en is begeleider bij Project Gerede Twijfel en Cold Cases waar studenten zaken bestuderen waar sprake zou kunnen zijn van gerechtelijke dwalingen.

 

André De Zutter
André W.E.A. De Zutter, M.Sc., MPhil, is docent criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Zijn proefschrift gaat over aangiftes van verkrachting. Hij onderzocht onder meer het verschil tussen echte en valse aangiftes van verkrachting. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit Maastricht, waar hij afstudeerde aan de researchmaster psychopathology met als specialisatie psychology and law, rechtspsychologie.

 

FellowsGuillaume Beijers
Drs. Guillaume M.E.H. Beijers was coördinator en docent bij de opleidingen Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn pensionering is hij als senior research fellow verbonden gebleven aan de sectie Criminologie. Guillaume is socioloog en methodoloog. Hij doceerde met name op het terrein van Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek en Statistiek. Als wetenschappelijk onderzoeker heeft hij decennia beleidsonderzoek verricht op criminologisch en rechtssociologisch terrein. Sinds 2006 is hij als begeleider verbonden aan het project Gerede Twijfel.

 

Robert Horselenberg
Dr. Robert Horselenberg is rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht. Hij verdedigde in mei 2005 zijn proefschrift over valse herinneringen en valse bekentenissen. Sindsdien is hij werkzaam als universitair docent, eerst bij de eerst bij de psychologiefaculteit van de Universiteit Maastricht, en later aan de rechtenfaculteit van diezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het verhoren van (kind) getuigen en verdachten en hoe bewijs te waarderen. Hij publiceert over deze onderwerpen zowel nationaal als internationaal. Voorts treedt hij op als getuigendeskundige in gemiddeld tien strafzaken per jaar. Verder is hij lid, en tevens bestuurslid, van de European Association of Psychology and Law. Hij is ook lid van de international Investigative Interviewing Research Group (iIIRG). Binnen het iIIRG is hij tevens lid van het bestuur en editor van het tijdschrift International Interviewing – Research and Practice. Sinds 2013 is hij lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Hij treedt regelmatig op als reviewer voor verschillende nationale en internationale tijdschriften en is mede-redacteur van het handboek rechtspsychologie Routes van het Recht. Tevens is hij mede-initiator van The House of Legal Psychology. Daarbinnen is hij lid van het managementteam en programmadirecteur. Hij doceert in verscheidene vakken op bachelor en master niveau en startte in 2012 het Coldcase Maastricht Project. Als gastdocent geeft hij regelmatig lezingen aan verschillende universiteiten binnen Nederland en Europa. Hij treedt regelmatig op als expert voor nationale media, in kranten, radio en televisie.

 


Linda Kesteloo
Mr. Linda Kesteloo is docent/onderzoeker aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2011 werkt zij bij de sectie Strafrecht. Haar promotieonderzoek, waarvoor zij in 2013 de NWO-beurs ‘Onderzoekstalent’ ontving, is gericht op juridische waarborgen voor betrouwbare getuigenverklaringen. In 2016 heeft zij, samen met Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen, voor Politie en Wetenschap onderzoek verricht naar de invloed van samenwerking tussen politieagenten op de inhoud van processen-verbaal. Zij werkt momenteel samen met Annelies Vredeveldt aan het Bodycams onderzoeksproject.

 

Junior Fellows


 

Lex Borst

Lex Borst is een masterstudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het cum laude afronden van haar bachelor Criminologie, volgt zij momenteel de master Criminologie met opsporingscriminologie als afstudeerrichting. In 2016 heeft zij zich met een groep studenten verdiept in een Gerede Twijfel zaak, waar begin 2018 het boek De Dansende Dader over is uitgekomen. Momenteel werkt zij als student-assistent voor Project Gerede Twijfel.


Alieke Hildebrandt
Alieke Hildebrandt is masterstudent Forensica, Criminologie & Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor studeerde zij Criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij ook deelnam aan Project Gerede Twijfel. In 2017 heeft zij haar master Psychology and Law aan de Universiteit Maastricht cum laude afgerond. Ze heeft als student-assistent meegewerkt aan diverse onderzoeken naar onder andere samenwerking tussen ooggetuigen, de inhoud van processen-verbaal en verdachtenverhoren. Zij werkt momenteel als student-assistent aan het Bodycams onderzoeksproject.


Lisa Bosman
Lisa Bosman is masterstudent Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor studeerde zij Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft vorig jaar als stagiair meegewerkt aan een onderzoek naar samenwerking tussen ooggetuigen. Tijdens dat project schreef zij ook haar masterscriptie. Ze volgt momenteel het laatste vak van de master. Daarnaast werkt zij als stagiair aan een cybercrime onderzoeksproject en als student-assistent aan het Bodycams onderzoeksproject.