Medewerkers

Leden

Peter van Koppen
Annelies Vredeveldt
Jasper van der Kemp
André De Zutter
Tanja van Veldhuizen
Simon Oleszkiewicz
Maarten Bolhuis
Anna Goldberg
Fenia Ferra
Dylan Drenk
Gabi de Bruïne
Eva van Rosmalen
Maria Shenouda

Fellows

Guillaume Beijers
Henk Elffers
Robert Horselenberg
Jan de Keijser
Linda Kesteloo
Ricardo Nieuwkamp
Claire van den Eeden
Sophie van der Zee
Laura Weiss
Verena Muckermann
Marika Madfors
Krista King

Leden

 

Peter van Koppen

Prof.dr. Peter J. van Koppen is psycholoog en sinds 2003 hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde psychologie in Groningen (doc.psych. 1978; persoonlijkheidspsychologie en psychometrie) en rechten in Groningen en Amsterdam (kand.jur. 1977). Hij promoveerde in 1984 in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Koppen is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij is co-editor van het internationale tijdschrift Psychology, Crime, and Law (vanaf 1992). Hij is Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar (1986-1987 en 1990-1991). Hij was van 2010 tot 2018 lid van het College gerechtelijk deskundigen dat het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen bestiert. Samen met D.J. Hessing nam hij het initiatief tot de opleidingen Criminologie aan de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is Past-President van de European Association for Psychology and Law.

Zijn wetenschappelijke publicaties bestaan uit ongeveer 40 boeken, 120 hoofdstukken en 150 artikelen. Voor Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen (2011) ontving hij de tweejaarlijkse publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Daarna publiceerde hij Gerede twijfel: Over bewijs in strafzaken (2013) en Routes van het Recht: Over de rechtspsychologie (2017, met Jan W. de Keijser, Robert Horselenberg en Marco Jelicic). In 2014 kreeg hij de Tom Williamson Award for life time achievement van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG). In 2016 kreeg hij de Lifetime Achievement Award of the European Association of Psychology and Law (EAPL).

 

Annelies Vredeveldt

Dr. Annelies Vredeveldt is rechtspsycholoog aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze studeerde in 2007 summa cum laude af in de sociale wetenschappen aan het University College Utrecht en ontving de University College Alumni Association Award voor sociale betrokkenheid en academische excellentie. Vervolgens behaalde ze in 2008 aan de Universiteit Maastricht haar masterdiploma in de rechtspsychologie, waar ze de Top 3% award ontving. Ze promoveerde in 2011 aan de Universiteit van York in Engeland op een onderzoek naar het verbeteren van het geheugen van ooggetuigen. Voor haar proefschrift ontving ze zowel de American Psychology-Law Society Dissertation Award (eerste plaats) als de Britse Social Psychology Section PhD Award.

Vredeveldt is deskundig op het gebied van geheugen in de juridische context. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op getuigenverklaringen, het verhoor van verdachten en getuigen, verslaglegging door de politie, interculturele verklaringen, gezichtsherkenning en leugendetectie. Voor haar onderzoek ontving zij financiering van verschillende bronnen, waaronder een ERC Starting Grant van de European Research Council, een Zwitserse Branco Weiss Fellowship en subsidies van de Amerikaanse High-Value Detainee Interrogation Group en het Nederlandse Programma Politie en Wetenschap. Ze publiceerde een twintigtal wetenschappelijke artikelen, vier boeken en zes hoofdstukken over rechtspsychologische onderwerpen. Haar werk is veelvuldig onder de aandacht geweest in buitenlandse en Nederlandse media, waaronder The Wall Street Journal, Psychology Today, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Elsevier en NOS.

Vredeveldt treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige in strafzaken. Ze was lid van de Normstellingsadviescommissie van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) inzake het vakgebied rechtspsychologie en is thans lid van de Toetsingsadviescommissie van de NRGD. Ze is ook vakcoördinator van het Project Gerede Twijfel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarin groepen studenten het bewijs in afgesloten strafzaken onderzoeken.

 

Jasper van der Kemp

Dr. Jasper J. van der Kemp is rechtspsycholoog en opsporingscriminoloog. Sinds 2006 is hij werkzaam bij de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van der Kemp is coördinator van de Minor Forensische Criminologie, lid van de mastercommissie Criminologie en initiator van een leergang Geografische Misdaadanalyse voor politie-analisten. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift getiteld Modus Via, verfijning van geografische daderprofilering.

Zowel de expertise als de onderwijsactiviteiten van Van der Kemp liggen op het terrein van gedragskundige rechercheadvisering, recherchestrategieën in de opsporing en beslissingen in opsporingsonderzoek. Zo was hij projectcoördinator van het Beter Opsporen met het Lab op Zak project; een onderzoeksproject naar beslissingen bij het plaats delictonderzoek. Van der Kemp is founding member van het Crime Linkage International Network (C-Link), een internationaal academic-practitioner samenwerkingsverband voor onderzoek naar gedragsmatige koppeling van delicten. Hij is onderzoeker/begeleider van Project Gerede Twijfel en Cold Cases en deed daarmee ruime ervaring op in het analyseren van politie- en strafdossiers. Van der Kemp wordt geconsulteerd door de politie voor het maken van geografische analyses in opsporingsonderzoeken (zowel in lopende zaken als in cold cases, onder andere om te adviseren over de inzet van DNA-verwantschapsonderzoek) of voor het bepalen van politiestrategieën en het analyseren van scenario’s.

 

André De Zutter

Dr. André W.E.A. De Zutter is universitair docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Zijn proefschrift ging over aangiftes van verkrachting. Hij onderzocht onder meer het verschil tussen echte en valse aangiftes van verkrachting. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit Maastricht, waar hij afstudeerde aan de researchmaster psychopathology met als specialisatie psychology and law, rechtspsychologie.

 

 

Tanja van Veldhuizen

Dr. Tanja van Veldhuizen is rechtspsycholoog. Sinds april 2020 is zij als Universitair Docent verbonden aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksinteresse ligt bij interviewen, bewijsevaluatie en cross-culturele processen in verschillende juridische contexten. Daarbij maakt ze gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve en experimentele onderzoeksmethoden.

Tanja studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Utrecht (2008-2013). Tijdens haar studie ontving zij voor haar onderzoek naar culturele verschillen in terror management de best paper award op de jaarlijkse conferentie van de Associatie voor Sociaal-Psychologische Onderzoekers. Van 2013 tot 2017 deed zij haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Gotenburg in Zweden binnen het Erasmus Mundus Joint Doctorate programma: The house of legal psychology. In haar proefschrift onderzocht ze geloofwaardigheidsbeoordelingen in de Europese asielprocedure. Ze geeft nu regelmatig lezingen, workshops en trainingen over dit onderwerp aan professionals uit verschillende landen, uiteenlopend van belangenbehartigers tot asielambtenaren en asielrechters. Ze is ook geregistreerd als expert voor het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). In 2015, kreeg ze een prijs voor het presenteren van één van de studies uit haar proefschrift op de jaarlijkse conferentie van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) in London.

Na haar promotieonderzoek werkte Tanja korte tijd als postdoc aan de Universiteit van Utrecht en was daarnaast als ondersteunend onderzoeker betrokken bij onderzoek naar ongewenst gedrag en de sociale veiligheid bij defensie door de Commissie Giebels. Van 2018 tot 2020 deed ze onderwijservaring op als docent criminologie aan de Universiteit Leiden.

 

Simon Oleszkiewicz

Dr. Simon Oleszkiewicz is onderzoeker bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit van Gothenburg (2016), voltooide zijn postdoctoraat bij Iowa State University (2018), en heeft gewerkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Twente (2020). In 2018 ontving hij de Early Career Researcher Award van de European Association of Psychology and Law (EAPL).

Het grootste deel van Oleszkiewicz’s onderzoek is gefinancierd door de High-Value Detainee Interrogation groep (HIG) van de FBI. Hij onderzocht onder andere interviewtechnieken voor de verzameling van inlichtingen (zoals de Scharff techniek), strategieën om vertrouwen op te bouwen en communicatie in undercover operaties. Op dit moment werkt Oleszkiewicz aan een CREST-gefinancierd project over het aanpassingsvermogen van undercoveragenten. De komende twee jaar zal hij, in het kader van een HIG-gefinancierd project, een evidence-based trainingsmodel ontwikkelen voor het onthullen van bewijs en informatie aan verdachten en informatiebronnen. Het trainingsmodel zal getest worden met politieagenten uit de V.S.

Oleszkiewicz is betrokken geweest bij de ontwikkeling van evidence-based trainingen voor politieagenten en militairen in de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Scandinavië.

 

Maarten Bolhuis

Dr. Maarten Bolhuis is universitair docent criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij sinds 2012 werkt. Hij is afgestudeerd in criminologie en politicologie aan de VU Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het raakvlak van internationale misdaden en terrorisme, en irreguliere migratie. Hij is met name geïnteresseerd in de situatie van immigranten die vanwege (vermeende) criminaliteit ongewenst zijn, maar die niet kunnen worden teruggestuurd of uitgezet uit het gastland (ongewenste maar onuitzetbare vreemdelingen). Hij heeft onderzoeksfinanciering verkregen uit verschillende bronnen, waaronder de Nederlandse en Noorse regering en de UK Arts & Humanities Research Council. Bij het ALLP is hij sinds 2019 begeleider in het project ‘Gerede Twijfel’. Maarten is tevens opleidingscoördinator van de masteropleiding ‘International Crimes, Conflict & Criminology’, bestuurslid bij het Center for International Criminal Justice (CICJ) en co-auteur van meerdere drukken van het boek ‘Actoren in de rechtshandhaving’.

 

Anna Goldberg

Dr. Anna Goldberg is universitair docent criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze behaalde eerder haar MSc in forensic psychology aan de Universiteit van Maastricht, waarna ze aan diezelfde universiteit haar PhD schreef onder supervisie van prof.dr. David Roef (UM) en dr. Katy de Kogel (WODC). Ze verdedigde in 2022 haar PhD. Haar promotieonderzoek behandelde de rol van verslaving in strafrechtelijke aansprakelijkheid en keek hierbij specifiek naar de invloed van neurowetenschappelijke kennis en visie op verslaving hierin. Momenteel onderzoekt ze aspecten van eigen schuld (‘culpa in causa’) bij zelfintoxicatie, middelen-geïnduceerde psychoses en verslaving vanuit juridische perspectieven, zoals rechtsvergelijking en jurisprudentie, maar ook meer experimenteel door middel van kwalitatieve en kwantitatieve designs. Daarnaast is ze geïnteresseerd in de rol van bias en stigma bij verscheidene stoornissen, waaronder verslaving, in juridische besluitvorming. Naast het doen van onderzoek doceert ze verschillende vakken in Amsterdam en Groningen, primair rondom strafrecht en onderzoeksvaardigheden.

 

Fenia Ferra

Dr. Fenia Ferra is onderzoeker aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier onderzoekt ze hoe inzichten over cultuur het beste kunnen worden verwerkt in interviewmethoden in strafrechtelijke context. Zij behaalde haar PhD in Psychologie aan de Universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk. Haar proefschrift richtte zich op het interviewen van kindergetuigen in Griekenland. Zij werkte eerder als postdoctoraal onderzoeker aan het Cyber Security Institute van De Montfort Universiteit in Leicester aan projecten over het interviewen van slachtoffers van cybercrime. Daarnaast deed zij onderzoek bij de forensische psychiatrische kliniek aan de Rostock Universiteit in Duitsland naar het gebruik van participatory research approaches in de forensische psychiatrie. Ook was zij docent Forensische Psychologie aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Derby in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft Fenia een tijd samengewerkt met het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) en Artsen Zonder Grenzen in Lesbos, Griekenland. Zij is voornamelijk geïnteresseerd in het interviewen van kinderen, kwetsbare getuigen en asielzoekers, trauma en de betrokkenheid van gemeenschappen in onderzoek.

 

Dylan Drenk

Dylan Drenk is promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier onderzoekt hij de getuigenverklaringen die zijn afgelegd bij het Rwandatribunaal. Dylan behaalde zijn masterdiploma in Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht. Voor zijn start bij de VU, heeft hij gewerkt als een consultant psychosociale deskundige bij het Internationaal Strafhof, waar hij advies en steun bood voor het verhoren van kwetsbare getuigen en slachtoffers. Hij heeft trainingen verzorgd bij internationale organisaties over onderwerpen zoals kinderverhoren, interculturele verhoren, secundair trauma en omgaan met getuigen. Hiervoor werkte hij als psycholoog voor de Afdeling voor Slachtoffers en Getuigen van het Strafhof, waar hij het welzijn van getuigen tijdens internationale strafrechtelijke processen onderzocht. Hij wordt bij zijn promotieonderzoek begeleid door Annelies Vredeveldt en CICJ co-directeur Barbora Hola.

 

Gabi de Bruïne

Gabi de Bruïne is promovenda aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek focust zich op experimentele vergelijkingen tussen Afrikaanse asielzoekers en Nederlandse proefpersonen. Gabi rondde twee masters af aan de Vrije Universiteit Amsterdam, één in Criminologie en één in Internationale Misdrijven en Criminologie. Voor haar masterscriptie onderzocht ze culturele verschillen in herkenning van objecten, waarbij ze asielzoekers uit Sub-Sahara Afrika vergeleek met een Westerse controlegroep. De bevindingen van haar onderzoek werden gepubliceerd in Applied Cognitive Psychology. Gabi heeft als student-onderzoeker bij Project Gerede Twijfel gewerkt aan een Rwandese strafzaak, waarvoor ze een groot aantal verklaringen van overlevenden van de genocide analyseerde. Ze is geïnteresseerd in interculturele getuigenverklaringen en heeft een passie voor het Afrikaanse continent, waar ze zes maanden doorbracht tijdens haar bacheloropleiding. Gabi voert haar promotieonderzoek uit onder begeleiding van Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen.

 

 

Eva van Rosmalen

Eva van Rosmalen is momenteel onderzoeker aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is zij werkzaam als docent Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor werkte zij aan als docent en trainer Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het behalen van haar bachelor Psychologie in Rotterdam, rondde zij in 2019 haar master Rechtpsychologie af aan de Universiteit Maastricht. Voor haar masterscriptie werkte zij mee aan empirisch onderzoek naar de effecten van MDMA op het geheugen van ooggetuigen. Momenteel werkt zij samen met dr. Annelies Vredeveldt aan het praktijkonderzoek naar gezamenlijke getuigenverhoren.

 

Maria Shenouda

Maria Shenouda werkt als junior onderzoeker aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij behaalde haar bachelor Psychologie aan de Universiteit Leiden, waar ze zich specialiseerde in Klinische Psychologie van volwassenen, kinderen en adolescenten. Hierna rondde zij haar master Rechtspsychologie af aan de Universiteit van Maastricht. Haar masterthesis was gericht op slachtoffers van partnergeweld (met een focus op dwangmatige controle) en de mogelijkheid tot secundaire victimisatie binnen het Nederlandse familierechtbank. Momenteel werkt zij met dr. Annelies Vredeveldt en haar team aan projecten gerelateerd aan getuigenverklaringen en ooggetuigenbewijs in interculturele contexten. Maria is onder andere geïnteresseerd in investigative interviewing, ooggetuigenverklaringen en het effect van trauma op het geheugen.

 

 

Fellows

 

Guillaume Beijers

Drs. Guillaume M.E.H. Beijers was coördinator en docent bij de opleidingen Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn pensionering is hij als senior research fellow verbonden gebleven aan de sectie Criminologie. Guillaume is socioloog en methodoloog. Hij doceerde met name op het terrein van Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek en Statistiek. Als wetenschappelijk onderzoeker heeft hij decennia beleidsonderzoek verricht op criminologisch en rechtssociologisch terrein. Sinds 2006 is hij als begeleider verbonden aan het project Gerede Twijfel.

 

Henk Elffers

Em. prof. dr. Henk Elffers studeerde wiskundige statistiek aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in de rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over belastingontduiking. Hij werkte als onderzoeker in Amsterdam (wiskunde), Utrecht (sociale geografie), Rotterdam (sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht) en Antwerpen (rechtspsychologie). Thans is hij senior-onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam, emeritus hoogleraar empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en adjoint professor aan de School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University, Brisbane. Zijn onderzoeks¬interesse gaat uit naar ruimtelijke aspecten van criminaliteit, rationele keuzetheorie van de regelovertreding, simulatie¬methoden in de criminologie, de waarde van expertrapportages in het strafproces, de wisselwerking tussen rechters en publieke opinie, motivering door rechters van gekozen strafmodaliteit en strafzwaarte.

 

Robert Horselenberg

Dr. Robert Horselenberg is rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht. Hij verdedigde in mei 2005 zijn proefschrift over valse herinneringen en valse bekentenissen. Sindsdien is hij werkzaam als universitair docent, eerst bij de eerst bij de psychologiefaculteit van de Universiteit Maastricht, en later aan de rechtenfaculteit van diezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het verhoren van (kind) getuigen en verdachten en hoe bewijs te waarderen. Hij publiceert over deze onderwerpen zowel nationaal als internationaal. Voorts treedt hij op als getuigendeskundige in gemiddeld tien strafzaken per jaar. Verder is hij lid, en tevens bestuurslid, van de European Association of Psychology and Law. Hij is ook lid van de international Investigative Interviewing Research Group (iIIRG). Binnen het iIIRG is hij tevens lid van het bestuur en editor van het tijdschrift International Interviewing – Research and Practice. Sinds 2013 is hij lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Hij treedt regelmatig op als reviewer voor verschillende nationale en internationale tijdschriften en is mede-redacteur van het handboek rechtspsychologie Routes van het Recht. Tevens is hij mede-initiator van The House of Legal Psychology. Daarbinnen is hij lid van het managementteam en programmadirecteur. Hij doceert in verscheidene vakken op bachelor en master niveau en startte in 2012 het Coldcase Maastricht Project. Als gastdocent geeft hij regelmatig lezingen aan verschillende universiteiten binnen Nederland en Europa. Hij treedt regelmatig op als expert voor nationale media, in kranten, radio en televisie.

 

Jan de Keijser

Prof.dr. Jan de Keijser is hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden. Hij verzorgt onderwijs in de rechtspsychologie en in de penologie. Ook maakt hij deel uit van het college van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, en verzorgt trainingen en onderwijs bij het NFI en bij SSR. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2000 promoveerde hij cum laude in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de betekenis van straftheorieën in de praktijk van straftoemeting. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar factoren die van invloed zijn op de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. Dat houdt onder andere onderzoek in naar rechterlijke beslissingsprocessen over bewijs en straf, publieke percepties van criminaliteit en rechtshandhaving, en de wisselwerking tussen juristen en technisch forensisch deskundigen. Hij publiceerde boeken en artikelen in nationale en internationale tijdschriften over o.a. forensisch deskundigenbewijs, waardering van processen verbaal, maatschappelijke responsiviteit van de rechter, de kloof tussen rechter en samenleving, morele straftheorieën, strafdoelen, rechterlijke straftoemeting, en publieke opinie over straf.

 

Linda Kesteloo

Mr. Linda Kesteloo is docent/onderzoeker aan de afdeling Strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2011 werkt zij bij de sectie Strafrecht. Haar promotieonderzoek, waarvoor zij in 2013 de NWO-beurs ‘Onderzoekstalent’ ontving, is gericht op juridische waarborgen voor betrouwbare getuigenverklaringen. In 2016 heeft zij, samen met Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen, voor Politie en Wetenschap onderzoek verricht naar de invloed van samenwerking tussen politieagenten op de inhoud van processen-verbaal. Zij werkt momenteel samen met Annelies Vredeveldt aan het Bodycams onderzoeksproject.

 

 

Ricardo Nieuwkamp

Dr. Ricardo Nieuwkamp, LL.M, is rechtspsycholoog. Hij behaalde zijn Bachelor Psychology and Neuroscience aan de Universiteit Maastricht, waar hij vervolgens een master Psychology and Law en een master Forensica, Criminologie en Rechtspleging afrondde. Tijdens zijn opleidingen werd hij geselecteerd voor het Maastricht Research Based Learning (MaRBLe) programma, liep stage bij het TMFI, werkte bij het NSCR en nam deel aan het Project Gerede Twijfel als student en later als begeleider. Hij assisteerde eveneens op regelmatige basis getuige-deskundigen bij het analyseren en rapporteren van zaken. In zijn promotieonderzoek, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), verrichte hij onderzoek naar de geloofwaardigheid van de alibi’s van verdachten. Voor de mondelinge presentatie van één van zijn studies won hij de derde prijs voor de beste mondelinge presentatie op het European Association of Psychology and Law (EAPL) congres 2014 in Sint-Petersburg, Rusland. Hij publiceert nationaal en internationaal over dit onderwerp en geeft regelmatig gastcolleges over rechtspsychologie in Nederland en België. Van augustus 2015 tot oktober 2016 werkte hij als onderzoeker aan de KU Leuven om de best practices van verdachtenverhoren in een internationale context te bepalen in het kader van een Horizon 2020-onderzoek. Sinds oktober 2016 is hij werkzaam als onderzoeker binnen het kenniscentrum van Vias institute te Brussel. Hij is eveneens als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Brussel.

 

Claire van den Eeden

Dr. Claire A.J. van den Eeden is rechtspsychologe. Zij studeerde cognitieve psychologie in Maastricht, waar ze ook de master rechtspsychologie afrondde. Tot voor kort was zij als promovendus verbonden aan het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Politieacademie en de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar proefschrift onderzocht ze de invloed van informatie op het forensisch onderzoek op de plaats delict. Zij heeft een brede interesse in opsporingsvraagstukken.

 

 

Sophie van der Zee

Dr. Sophie van der Zee is senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Geweld tegen Kinderen en is verbonden als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Lancaster (UK) op het gebied van geautomatiseerde leugendetectie. Zij werkte eerder als onderzoeker en/of (universitair) docent in Cambridge (Informatica), Vrije Universiteit Amsterdam (Sociale en Arbeids & Organisatiepsychologie) en Erasmus Rotterdam (Toegepaste Economie). Daarnaast heeft ze ervaring in praktijk- en beleidsgericht onderzoek bij TNO op het gebied van cybercrime en cybersecurity. In haar onderzoek naar (on)eerlijk gedrag en criminaliteit combineert ze haar multidisciplinaire achtergrond. Daarnaast is Sophie oprichter van Decepticon, het congres voor onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag. Ze is editor van het Nature tijdschrift Humanities and Social Sciences Communications en ingeschreven Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de politie. Sophie is genomineerd voor verschillende landelijke onderzoeksprijzen. Haar onderzoek is onderwerp van twee internationale documentaires (BBC Horizon en Curiosity Stream) en wordt regelmatig besproken in de media.

 

Laura Weiss

Dr. Laura Weiss is universitair docent bij het Self-Regulation Lab van de Universiteit Utrecht. Hiervoor was zij een postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij leidde het project over ooggetuigen van ernstige misdrijven in Zuid-Afrika. Laura behaalde haar masterdiploma in geestelijke gezondheidsverbetering en onderwijspsychologie en promoveerde in de positieve psychologie aan de Universiteit van Twente. Ze heeft eerder kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het welzijn van jongeren in de gevangenis en heeft gepubliceerd over culturele diversiteit in de ervaring van betekenisvol werk. Voor een driejarige postdoctorale positie ging ze naar de Noord-West Universiteit in Zuid-Afrika. Ze is geïnteresseerd in culturele verschillen en vindt het belangrijk om praktisch relevant onderzoek te doen.

 

Verena Muckermann

Verena Muckermann behaalde zowel haar Bachelor in “Culture, Individual, and Society” en Filosofie (2020) als haar Master in “International Crimes Conflict and Criminology” (2021) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel volgt zij de Master in “Culture and Person” aan de Ruhr Universiteit Bochum in Duitsland waar ze zich bezighoudt met de toepassingen van collectief geweld. Zij ontving recentelijk de Gert-Sommer-Prize for Peace Psychology 2022 van de Duitse Peace Psychology Association voor haar masterscriptie over de justitie-gerelateerde behoeften van in Duitsland wonende Syrische slachtoffers van internationale misdrijven.

Tijdens haar studie aan de Vrije Universiteit werkte Verena als onderzoeksassistent aan het project over interculturele getuigenverklaringen. Momenteel werkt zij samen met Dylan Drenk aan zijn onderzoek naar de rol van cultuur en ooggetuigenbewijs in internationale straftribunalen. Daarnaast werkt zij als onderzoeksassistent zowel voor de “Chair of Science and Technology for Peace and Security” (PEASEC) aan de Technische Universiteit Darmstadt, als voor de “Chair of Social Theory and Social Psychology” en het Instituut voor “Development Research and Development Policy”, beiden aan de Ruhr Universiteit Bochum.

 


Marika Madfors

Marika Madfors werkte als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is zij werkzaam als Teaching Fellow bij het University College Maastricht waar ze Psychology and Law doceert en cursussen over argumentatie en onderzoeksmethoden verzorgt. In 2018 behaalde zij haar masterdiploma in Forensics, Criminology and Law aan de Universiteit Maastricht. Ook ontving zij hier de universitaire scriptie prijs voor haar master thesis over de rol van het recht in het voorkomen van de risico’s van artificical superintelligence. Samen met Simon Oleszkiewicz werkte zij aan zijn project over het onthullen van bewijs tijdens het verhoren van verdachten.

 

Krista King

Krista King is promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor werkte zij als junior onderzoeker aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar werkte Krista aan verschillende subprojecten over interculturele getuigenverklaringen en ooggetuigenbewijs in het Rwandatribunaal. Na het afronden van haar bachelor in Criminologie aan de Abertay University in Schotland en de University of North Florida in de VS, behaalde Krista haar Research Master in Gender Studies aan de Universiteit Utrecht. Voor haar bachelorscriptie onderzocht Krista de verschillende manieren waarop Engelstalige media de vrouwelijkheid van zwarte vrouwen criminaliseert. Voor haar masterscriptie voerde zij een literatuurstudie uit over de historische criminalisering van zwarte mensen en hoe deze geschiedenis nog steeds aanwezig is binnen de stop-and-search politietactieken in Frankrijk, Nederland en Groot-Britannië.