Geografische Daderprofilering

In het project Geografische Daderprofilering onderzoeken ALLP-leden hoe daders locaties selecteren om misdrijven te plegen, hoe zij zich van en naar het plaats delict bewegen, en welke geografische patronen kunnen worden onderscheiden in de criminele carrières van daders. Jasper van der Kemp bestudeerde in zijn promotieonderzoek, begeleid door Peter van Koppen en Henk Elffers, de zogenaamde modus via van misdaad.

Een andere onderzoekslijn binnen dit project is onderzoek naar seriedaders. Jasper van der Kemp is medeoprichter van het Crime Linkage International Network (C-Link).

Zie ook onze publicaties over geografisch profileren.