Onthullen van bewijs aan verdachten

Dit onderzoeksproject over het onthullen van bewijs tijdens verdachtenverhoren tracht meer dan 15 jaar aan onderzoek in de praktijk te brengen. Deze poging wordt gesteund door een samenwerking met de lokale politie in de VS. Het project wordt gefinancierd door de High-Value Detainee Interrogation Group van de FBI.

Politieagenten worden vrijwel nooit getraind in hoe zij ethisch en effectief moeten omgaan met bewijs en feiten tijdens het verhoren van verdachten. Dit is problematisch aangezien het besluit van een verdachte om informatie te onthullen vaak beïnvloed wordt door de mate van bewijs tegen hem of haar. Dit project beoogt dit te verbeteren door een trainingshandleiding gebaseerd op onderzochte technieken voor het onthullen van bewijs te ontwikkelen en testen.

In het eerste jaar zal de literatuur over methodes voor bewijsonthulling worden verzameld en zal deze kennis worden gebruikt voor het opzetten van een conceptueel model voor strategische onthulling in verhoren. Dit conceptuele model zal daarna vertaald worden in een evidence-based trainingshandleiding welke getest zal worden aan de hand van een trainingsstudie. In deze studie zullen politieagenten schijnverdachten interviewen voor- en nadat zij getraind zijn in deze bewijsonthullingstechnieken. Hierbij zal gekeken worden naar de mate waarin de agenten zich aan de training houden, de verzamelde informatie, en de kwaliteit van de relatie met de verdachte.

In het tweede jaar zal een handboek voor trainers worden ontwikkeld welke getest zal worden met een ‘train-de-trainer’ studie. In deze studie zullen politietrainers bijdragen aan het uitbreiden van de evidence-based training door onafhankelijk hun eigen politieagenten trainen. Deze politieagenten zullen voor- en nadat zij de evidence-based training hebben gevolgd een verdachtenverhoor afnemen in de praktijk. Hierbij zal wederom gekeken worden naar de mate waarin de agenten zich aan de training houden, de verzamelde informatie, en de kwaliteit van de relatie met de verdachte.