Interculturele Getuigenverklaringen

Het onderzoeksproject Interculturele Getuigenverklaringen is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP) en het Center for International Criminal Justice (CICJ). Het wordt gefinancierd door een ERC Starting Grant toegekend aan Annelies Vredeveldt.

Politieverhoorders, rechters en asielambtenaren verhoren vaak ooggetuigen uit andere culturen. Onderzoek richt zich echter vrijwel uitsluitend op Westerse getuigenverklaringen. In dit project zullen we culturele verschillen in verklaringen onderzoeken, en analyseren welke problemen zich voordoen wanneer verhoorders getuigen uit andere culturen ondervragen. De bevindingen worden geïntegreerd in nieuwe theorie en praktische verhoorrichtlijnen.

In het eerste deelproject worden ooggetuigen van ernstige misdrijven in Zuid-Afrika onderzocht. Postdoc Laura Weiss en Annelies Vredeveldt zullen een kwalitatieve analyse uitvoeren van video-opnamen van politieverhoren met getuigen.

Het tweede deelproject gaat over getuigenverklaringen afgelegd bij het Rwandatribunaal. Promovendus Dylan Drenk, begeleid door Annelies Vredeveldt en Barbora Hola, zal een empirische documentanalyse uitvoeren om cultuurgerelateerde variabelen systematisch in kaart te brengen.

In het derde deelproject staan experimentele vergelijkingen tussen Afrikaanse asielzoekers en Nederlandse proefpersonen met vergelijkbare demografische kenmerken centraal. De experimenten zullen worden uitgevoerd door promovenda Gabi de Bruïne, onder supervisie van Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen.

Kortom, dit project integreert analyses van video-, document- en experimentele data om inzicht te verschaffen in culturele verschillen in getuigenverklaringen en potentiële barrières in interculturele communicatie.

Voor meer informatie, lees hieronder het artikel over het project gepubliceerd door EU Research of download het hier.


Credits EU Research AUT20/P54