Validiteit van Verklaringen

In het project Validiteit van Verklaringen onderzoeken leden van het lab hoe kan worden vastgesteld tot op welke hoogte de verklaringen van getuigen, slachtoffers en verdachten overeen komen met wat er werkelijk is gebeurd.

In zijn promotieonderzoek onderzocht André de Zutter, begeleid door Robert Horselenberg en Peter van Koppen, de validiteit van aangiftes van verkrachting. Hij identificeerde een aantal cruciale variabelen die politiemensen kunnen helpen onderscheid te maken tussen ware en valse aangiftes van verkrachting.

Een andere onderzoekslijn binnen dit project betreft de rol van consistentie in verklaringen. Een tijdje geleden kwam uit een systematische beschouwing van de literatuur door Annelies Vredeveldt, Peter van Koppen and Pär Anders Granhag een viertal typen consistentie naar voren: intraverklaring consistentie, interverklaring consistentie, interpersoonlijke consistentie en verklaring-bewijs consistentie. Uit het literatuuronderzoek bleek dat de meeste typen consistentie niets zeggen over het waarheidsgehalte van de verklaring.

Zie ook onze publicaties over de validiteit van verklaringen.