Gezamenlijk Getuigenverhoor

In het onderzoeksproject Gezamenlijk Getuigenverhoor, gefinancierd door de Society in Science in Zwitserland, onderzoeken dr. Annelies Vredeveldt en prof.dr. Peter van Koppen wat er gebeurt wanneer getuigen zich samen een incident proberen te herinneren.

In de rechtspsychologische literatuur wordt het geheugen van ooggetuigen vaak bestempeld als onbetrouwbaar en beïnvloedbaar. Bovendien richt onderzoek naar overleg tussen ooggetuigen zich vrijwel uitsluitend op de potentiële nadelen van overleg, namelijk dat getuigen fouten van elkaar kunnen overnemen. Vanuit praktisch oogpunt heeft die focus slechts één aanbeveling voor verhoorders opgeleverd: zorg ervoor dat getuigen niet met elkaar praten. In dit onderzoeksproject wordt de focus verlegd naar manieren waarop getuigen elkaar zouden kunnen helpen om zich meer of beter te herinneren. Getuigen zouden elkaar bijvoorbeeld aanwijzingen kunnen geven die de ander helpen om nieuwe informatie op te diepen uit het geheugen. Ook zouden ze elkaars fouten kunnen verbeteren.

Recent uitgevoerde experimenten laten zien dat de toevoeging van een gezamenlijk getuigenverhoor, nadat de individuele verhoren zijn afgerond, ervoor zorgt dat getuigen nieuwe informatie rapporteren die accurater is dan kan worden verkregen met herhaalde individuele verhoren. Momenteel onderzoeken we of die voordelen ook worden gevonden in echte verhoren in de praktijk. Als de voordelen ook in het echt worden gevonden, dan zou de toename in forensisch relevant en accurate informatie kunnen helpen bij het oplossen van misdrijven.

Zie ook onze publicaties over gezamenlijk herinneren.