ERC Starting Grant voor onderzoek interculturele getuigenverklaringen

De European Research Council (ERC) heeft aan ALLP-lid Annelies Vredeveldt een subsidie van 1,5 miljoen euro toegekend voor een vijfjarig onderzoeksproject over getuigenverklaringen in interculturele settings. Met de subsidie kunnen twee postdocs en twee promovendi worden aangenomen om dit belangrijke onderwerp te onderzoeken.

Politieverhoorders, rechters en asielambtenaren verhoren vaak ooggetuigen uit andere culturen. Onderzoek richt zich echter vrijwel uitsluitend op Westerse getuigenverklaringen. Het onderzoeksteam zal culturele verschillen in verklaringen onderzoeken, en analyseren welke problemen zich voordoen wanneer verhoorders getuigen uit andere culturen ondervragen. De bevindingen worden geïntegreerd in nieuwe theorie en praktische verhoorrichtlijnen.