Nieuw onderzoeksteam naar interculturele getuigenverklaringen

Drie nieuwe getalenteerde onderzoekers zijn geselecteerd voor het onderzoeksproject Interculturele Getuigenverklaringen, gefinancierd door een ERC Starting Grant toegekend aan Annelies Vredeveldt. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP) en het Center for International Criminal Justice (CICJ). In het project zullen we culturele verschillen in verklaringen onderzoeken, en analyseren welke problemen zich voordoen wanneer verhoorders getuigen uit andere culturen ondervragen. Hieronder stellen we de nieuwe teamleden voor.

We verwelkomen postdoctoraal onderzoeker dr. Laura Weiss, die het eerste deelproject over ooggetuigen van ernstige misdrijven in Zuid-Afrika zal leiden. Laura behaalde haar masterdiploma in geestelijke gezondheidsverbetering en onderwijspsychologie en promoveerde in de positieve psychologie aan de Universiteit van Twente. Ze heeft eerder kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het welzijn van jongeren in de gevangenis en heeft gepubliceerd over culturele diversiteit in de ervaring van betekenisvol werk. Voor een driejarige postdoctorale positie ging ze naar de Noord-West Universiteit in Zuid-Afrika. Ze is geïnteresseerd in culturele verschillen en vindt het belangrijk om praktisch relevant onderzoek te doen.

Het tweede nieuwe teamlid is promovendus Dylan Drenk, die het tweede deelproject over getuigenverklaringen afgelegd bij het Rwandatribunaal zal leiden. Dylan behaalde zijn masterdiploma in Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij is momenteel een consultant psychosociale deskundige bij het Internationaal Strafhof, waar hij advies en steun biedt voor het verhoren van kwetsbare getuigen en slachtoffers. Hij heeft trainingen verzorgd bij internationale organisaties over onderwerpen zoals kinderverhoren, interculturele verhoren, secundair trauma en omgaan met getuigen. Hiervoor werkte hij als psycholoog voor de Afdeling voor Slachtoffers en Getuigen van het Strafhof, waar hij het welzijn van getuigen tijdens internationale strafrechtelijke processen onderzocht. Dylan heeft gewerkt met mensen van over de hele wereld en kijkt ernaar uit om zijn praktische ervaring aan te wenden in het project. Hij zal bij zijn promotieonderzoek worden begeleid door Annelies Vredeveldt en Barbora Hola.

Tot slot stellen we graag promovenda Gabi de Bruïne voor, die het derde deelproject over experimentele vergelijkingen tussen Afrikaanse asielzoekers en Nederlandse proefpersonen zal gaan leiden. Gabi rondde twee masters af aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een in Criminologie en een in Internationale Misdrijven en Criminologie. Voor haar masterscriptie onderzocht ze culturele verschillen in herkenning van objecten, waarbij ze asielzoekers uit Sub-Sahara Afrika vergeleek met een Westerse controlegroep. De bevindingen van haar onderzoek werden gepubliceerd in Applied Cognitive Psychology. Gabi heeft als student-onderzoeker bij Project Gerede Twijfel gewerkt aan een Rwandese strafzaak, waarvoor ze een groot aantal verklaringen van overlevenden van de genocide analyseerde. Ze is geïnteresseerd in interculturele getuigenverklaringen en heeft een passie voor het Afrikaanse continent, waar ze zes maanden doorbracht tijdens haar bacheloropleiding. Gabi zal haar promotieonderzoek uitvoeren onder begeleiding van Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen.