Nieuw onderzoek in moordzaak dankzij Project Gerede Twijfel

Na de dood van Regie in Rosmalen in 2000 werd haar vriend in 2007 veroordeeld voor doodslag. De zaak werd onderzocht door Project Gerede Twijfel, waarover het boek “Het likkende hondje: Het onderscheid tussen moord en zelfmoord” verscheen. De advocaat-generaal heeft nu besloten het forensisch materiaal in deze zaak opnieuw te laten onderzoeken.

Met behulp van dat boek meldde advocaat Pieter van der Kruijs de zaak aan bij de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS). Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voerde vervolgens nader onderzoek uit naar de rapporten van forensisch deskundigen in de zaak. De deskundigen bleken te stellige beweringen te hebben gedaan over de bloedsporen, waardoor het scenario dat de vriend van Regie haar had vermoord waarschijnlijker leek dan het alternatieve scenario dat zij zelfmoord pleegde.

Het NFI bestudeerde tot nu toe de rapporten van eerdere deskundigen, maar nog niet het onderliggende materiaal (de broek en de schoenen van de veroordeelde). Onderzoek van dat materiaal zou nieuwe inzichten kunnen opleveren. Omdat de veroordeling vrijwel uitsluitend was gebaseerd op de genoemde deskundigenrapporten, heeft advocaat-generaal Diederik Aben nu besloten om het onderzoek van de broek en de schoenen te laten uitvoeren. Dat is een uitzonderlijke beslissing, aangezien verzoeken tot nader onderzoek in afgesloten strafzaken vrijwel nooit worden ingewilligd.

Dankzij het uitmuntende werk van de studenten van Project Gerede Twijfel, heeft een mogelijke onterecht veroordeelde man nu kans op heropening van zijn zaak. Studenten Anoek Boot, Karlijn Cox, Robert Meuldijk, Floor Oosterwechel, Rieke van Putten, DanaƩ Stad en Anne Vegterlo werkten onder begeleiding van Peter van Koppen, Jasper van der Kemp en Guillaume Beijers aan deze zaak.

Ook het Algemeen Dagblad en Omroep Brabant berichtten deze week over deze zaak.