Aanmelden zaak

Aan het Project Gerede Twijfel zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden. Om een aanvraag te starten, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

 

Wij vragen u deze gegevens om een heldere afweging te kunnen maken. De gegevens zullen enkel door medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam worden ingezien en zullen niet opgeslagen worden in een online database. Deze website werkt met een versleutelde verbinding (controleer het groene slotje in uw browser).

 

U kunt uw zaak ook per e-mail of post aanmelden. Zorg er in dat geval voor dat u de onderstaande vragen beantwoordt in uw e-mail of brief.

 

Dr. J.J. Van der Kemp
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Strafrecht en Criminologie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 

Alle velden zijn verplicht tenzij anders aangegeven.

 

   

  Contactgegevens aanvrager (U)

  ---

  Over de veroordeelde

  Is er bewijs van de onschuld van de veroordeelde?

  janee

  Welk bewijs van onschuld? Is het nieuw?

  ---

  Over het misdrijf

  *Wanneer sprake is van meerdere data of een periode kan dit omschreven worden bij 'omstandigheden van het misdrijf' en mag hierboven de eerste (start)datum aangegeven worden.

  ---

  Over de rechtbank

  ---

  Over het Gerechtshof

  ---

  Cassatie

  Is beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad?
  janee

  Arrest bij de cassatie

  ---

  Medeverdachten

  Waren er medeverdachten?
  janee

  Aantal medeverdachten

  Wat is er met hen gebeurd?