Cultuur en geloofwaardigheid: Het beoordelen van asielzoekerverklaringen

Asielzoekers hebben doorgaans een andere culturele achtergrond dan de immigratieambtenaren die hen interviewen en hun verklaringen beoordelen. De rol van cultuur bij het verkrijgen en evalueren van verklaringen van asielzoekers is grotendeels onontgonnen terrein gebleven. Een nieuw artikel, gepubliceerd door Gabi de Bruïne, Annelies Vredeveldt en Peter J. van Koppen, behandelt de wisselwerking tussen geheugen en cultuur in het kader van het asielproces. Puttend uit de literatuur over het geheugen van getuigen, dat tot nu toe grotendeels niet in de context van het asielproces is bestudeerd, integreert het artikel de academische literatuur over beide onderwerpen door geheugenaspecten die vatbaar zijn voor culturele variaties te bespreken door de lens van geloofwaardigheidsbeoordelingen in het asielproces.

Het artikel benadrukt de noodzaak van verder onderzoek, aangezien de meeste studies gebruik maakten van deelnemers uit Westerse, Opgeleide, Industriële, Rijke en Democratische (WEIRD) samenlevingen, waardoor mogelijk 88 procent van de wereldbevolking wordt genegeerd. Meer inzicht in culturele verschillen binnen geheugen en verklaringen kan richting geven aan de ontwikkeling van instrumenten voor geloofwaardigheidsbeoordeling die beter aansluiten bij de meerderheid van de wereldbevolking, wat cruciaal is voor het succesvol functioneren van het asielproces en voor de toekomst van de asielaanvrager.

De laatste publicatie maakt deel uit van een groter samenwerkingsproject tussen het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP) en het Center for International Criminal Justice (CICJ), gefinancierd door een ERC Starting Grant en geleid door Dr. Annelies Vredeveldt, gericht op Interculturele Getuigenverklaringen. Als onderdeel van het subproject van promovendus Gabi de Bruïne, dat zich richt op de asielbepalingsprocedure, is het artikel “Culture and credibility: the assessment of asylum seekers’ statements” deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychology, Crime & Law.

Het artikel is open access gepubliceerd en kan hier worden gelezen.