Cultuur, trauma en geheugen in verhoren

Politie en immigratiebeambten interviewen regelmatig personen uit verschillende culturen over mogelijk traumatische gebeurtenissen. In een samenwerking tussen ALLP en Centre for the Study of Emotion & Law hebben Annelies Vredeveldt, Zoe Given-Wilson en Amina Memon een nieuw artikel gepubliceerd over de interactie tussen trauma, cultuur en geheugen. Dit artikel maakt deel uit van het ERC project over interculturele getuigenverklaringen.

De auteurs beschrijven de manieren waarop negatieve levensgebeurtenissen anders ervaren en geuit worden in verschillende culturen. Zo rapporteren bijvoorbeeld mensen in veel culturen fysieke pijn in plaats van psychologische pijn, zoals duizeligheid en nekpijn bij Cambodjaanse vluchtelingen. Daarnaast omschrijven de auteurs de invloed van cultuur en negatieve levensgebeurtenissen op het geheugen en de communicatie in verhoren. Verschillen in culturele normen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik zich niet op hun gemak voelen of zelfs niet de woorden hebben om te beschrijven wat er met hen is gebeurd in de vereiste mate van detail. Tot slot geven de auteurs suggesties over hoe bevindingen over cultuur, trauma en geheugen kunnen worden opgenomen in de recent aangenomen Méndez Principles.

Het artikel is open access en kan hier worden gelezen.