De toegevoegde waarde van bodycambeelden voor het proces-verbaal

De resultaten van het onderzoeksproject Bodycams, gefinancierd door het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, zijn gepubliceerd in een uitgebreid onderzoeksrapport. Het rapport beschrijft een literatuuronderzoek, een veldexperiment en een juridische analyse. In het veldexperiment namen 102 politieagenten deel aan een casustraining, waarna zij een proces-verbaal schreven over het incident, ofwel vóór ofwel na het bekijken van de bodycambeelden van het incident. De onderzoekers, dr. Annelies Vredeveldt, mr. Linda Kestloo en Alieke Hildebrandt, vonden dat wanneer politieagenten eerst een proces-verbaal schreven en pas daarna de bodycambeelden gebruikten om het proces-verbaal aan te passen, zij een volledigere en juistere beschrijving van het incident gaven. In de praktijk zouden bodycams dus een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de opsporing en bewijsvoering. Hierbij is het wel essentieel dat agenten hun eigen bevindingen vastleggen voordat zij de beelden bekijken, zodat de bron van hun bevindingen duidelijk blijft.

Het rapport kan hier gevonden worden op de website van Politie & Wetenschap.