♦ Recente projecten ♦

Onthullen van bewijs aan verdachten

Dit onderzoeksproject over het onthullen van bewijs tijdens verdachtenverhoren tracht meer dan 15 jaar aan onderzoek in de praktijk te […]

Interculturele Getuigenverklaringen

Het onderzoeksproject Interculturele Getuigenverklaringen is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP) en het Center for International […]

Rechtspsychologische Deskundigen

Het project Rechtspsychologische Deskundigen richt zich op gerechtelijke rapportages door rechtspsychologen. Het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) staat sinds mei 2017 […]

Validiteit van Verklaringen

In het project Validiteit van Verklaringen onderzoeken leden van het lab hoe kan worden vastgesteld tot op welke hoogte de […]

Gezamenlijk Getuigenverhoor

In het onderzoeksproject Gezamenlijk Getuigenverhoor, gefinancierd door de Society in Science in Zwitserland, onderzoeken dr. Annelies Vredeveldt en prof.dr. Peter […]

Geografische Daderprofilering

In het project Geografische Daderprofilering onderzoeken ALLP-leden hoe daders locaties selecteren om misdrijven te plegen, hoe zij zich van en naar […]

Bodycams

In het onderzoeksproject Bodycams, gefinancierd door het Programma Politie & Wetenschap, onderzoeken rechtspsycholoog dr. Annelies Vredeveldt en strafjurist mr. Linda Kesteloo […]